ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEMAND SPORTEN

 

 1. Onbemand sporten houdt in dat men d.m.v. een verstrekte toegangspas/TAG gebruik kan maken van de toegankelijke fitnessruimtes en apparatuur zonder dat er een medewerker van Artisport in het pand aanwezig is, gedurende vooraf vastgestelde tijdstippen. Onbemand sporten bij Artisport is geheel op eigen risico.
 2. Bent u alleen aan het sporten, dan dient u voor uw eigen veiligheid een van de aanwezige keycords met alarmknop te dragen. Deze hangen bij de noodknop ter hoogte van de ingang. In geval van nood kunt u de knop indrukken en wordt de desbetreffende verantwoordelijke op de hoogte gesteld.
 3. Tijdens het onbemand sporten bij Artisport is het bij u dragen van een mobiele telefoon verplicht.
 4. Met camera’s worden continu opnamen gemaakt. Bij misdragingen worden deze beelden indien nodig aan justitie overhandigd. Alle camerabeelden worden drie weken bewaard en daarna overschreven.
 5. Onbemand sporten is mogelijk vanaf 17 jaar.
 6. Bij een betalingsachterstand van meer dan één periode vervalt de toegang en kan men niet meer onbemand sporten.
 7. Artisport behoudt het recht om bij misdragingen de toegang tot het onbemand sporten in te trekken zonder dat restitutie plaatsvindt.
 8. Per bezoek tijdens onbemande uren dient u met uw persoonlijk toegewezen pas of TAG de deur te openen.
 9. Het meenemen van leden of niet-leden met uw pas is niet toegestaan. Bij het toch binnenlaten van (niet) leden wordt er direct een boete van €350,- bij u in rekening gebracht. Dit geldt niet bij eventueel onrechtmatig gebruik van uw pas als gevolg van verlies of diefstal, mits u dit binnen vijf dagen aan ons heeft gemeld.
 10. Gevolgen van storingen in/aan het toegangssysteem en/of fitnessapparatuur kunnen nooit aanleiding zijn tot een schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 11. De bestaande huisregels en voorwaarden blijven onveranderd van toepassing.
 12. Bij het gebruik van de noodknop en/of paniekknop op de keycords wordt de verantwoordelijke persoon opgeroepen om met spoed naar Artisport te komen. Bij misbruik hiervan worden kosten in rekening gebracht van €100,- en wordt de pas van de persoon in kwestie ingenomen.
 13. Het sporten met een handdoek is verplicht.
 14. Tussen 06.15 en 07.15 uur kan er geen gebruik worden gemaakt van de kleedlokalen i.v.m. schoonmaakwerkzaamheden.

Veiligheidsvoorschriften

 1. Door het aanvragen en gebruiken van de Artisport deurtoegang bent u ervan op de hoogte dat er 24 uurs (video en geluid) bewaking plaatsvindt. Deze opnames worden drie weken bewaard waarna ze worden overschreven.
 2. U mag tijdens de onbemande uren geen toegang verlenen aan bezoekers, ook mag u leden die hun Artisportpas zijn vergeten geen toegang verlenen.
 3. Alle ramen en deuren dienen gesloten te blijven, het openen van ramen en deuren is niet toegestaan.
 4. U dient de apparatuur te gebruiken conform geldende regels en aanwijzingen. Schade aan eigendom van Artisport in welke vorm dan ook worden verhaald op de personen die deze schade veroorzaken.
 5. Ernstige defecten aan materiaal en of apparatuur welke een veilig gebruik voorkomen, dienen per direct gemeld te worden en deze defecte apparaten mogen vervolgens niet worden gebruikt om zo letsel te kunnen voorkomen.
 6. U bent verplicht de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als u niet zeker bent van hoe apparatuur gebruikt dient te worden, dient u tijdens de bemande uren een afspraak te maken met een van de instructeurs zodat deze u kan uitleggen hoe u de apparatuur veilig kunt gebruiken.
 7. In geval van een noodsituatie bent u verplicht dit via de noodknop te melden bij de desbetreffende verantwoordelijke. Er zal dan een spraakverbinding tot stand komen.
 8. Het gebruik van de kleedkamers geschiedt op eigen risico, daar wij hier geen cameratoezicht mogen hanteren en dus uw veiligheid niet kunnen bewaken.
 9. U dient zich aan alle in het pand aanwezige veiligheidsmeldingen te houden. In het bijzonder dient u uitsluitend apparatuur te gebruiken waarvan u de werking en veiligheidsvoorschriften kent.
 10. Het zelfstandig gebruik maken van apparatuur, die uit veiligheidsoogpunt bedoeld is voor twee gebruikers, is niet toegestaan.
 11. Leden met klachten (fysiek en/of mentaal) en/of een medisch verleden doen er goed aan om eerst hun huisarts te raadplegen voordat men gebruik gaat maken van onze service onbemand sporten.
 12. Leden met klachten in welke vorm dan ook doen er goed aan om nooit alleen gebruik te maken van het onbemand sporten maar dit samen met iemand anders te doen vanwege de veiligheid.
 13. Bij levensbedreigende situaties zoals bijv. een hartstilstand dient men eerst alarmnummer 112 te bellen middels de telefoon bij de balie. Tevens dient u de noodknop in te drukken om de club verantwoordelijke te verwittigen. Vervolgens bekommert u zich over het slachtoffer en begint u met het verlenen van eerste hulp in zoverre u daartoe in staat bent.
Scroll naar boven