Corona virus update

Het corona virus houdt ons allemaal in zijn greep. Het sluiten van vrijwel alle ondernemingen brengt een grote verandering teweeg bij iedereen. Wij balen er ontzettend van dat we voorlopig niet in staat zijn jullie te ontvangen. We realiseren ons héél goed wat het voor jullie betekent om niet meer te kunnen sporten bij Artisport.

Lidmaatschap

We hebben een aantal vragen ontvangen met betrekking tot compensatie van het lidmaatschapsgeld voor de periode van 16-03 totdat Artisport haar deuren weer mag openen.

Naar aanleiding van de persconferentie van onze minister president van maandagavond 23 maart om 19.00 uur, waarin werd aangekondigd dat de lopende maatregelen zijn verlengd tot 1 juni, hebben wij besloten om met directe ingang te stoppen met incasseren en pauzeren wij uw abonnement per 23 maart 2020. Wanneer Artisport haar deuren eerder mag openen zullen wij de incasso’s vanaf dat moment weer opstarten.

Wanneer we weer open gaan, dan vieren we dit met jullie!!!

  1. Jullie ontvangen digitaal een gratis 2 weken vrienden voucher en maak kans op de fantastische scooter twv € 1900,-
  2. Week van de opening koffie en thee gratis
  3. 2 weken gratis deelname aan de groepslessen.
  4. Onze instructeurs staan klaar voor jullie voor begeleiding en adviezen. 

Update Artisport

Ondanks deze verplichte break, zitten we bij Artisport Veldhoven en Meerhoven niet stil de
komende tijd; alle ruimtes krijgen een flinke poetsbeurt. In Veldhoven zijn deze week de airco’s in de fitness geplaatst en de fitness beneden krijgt een grondige make-over. In Meerhoven starten we woensdag met de verbouwing van de 1e etage waar de kantoren van OCA zaten. Hiermee creëren we 100 m2 extra fitness oppervlakte.

Online trainingen

Om ervoor te zorgen dat jullie alsnog in beweging kunnen blijven, gaan we deze week starten met thuis training filmpjes. Deze zijn te volgen via onze socials, Facebook en Instagram. Voor training/voeding adviezen of ander vragen kunnen jullie ons altijd mailen, onze instructeurs staan klaar voor jullie!! info@artisport.nl

Samen komen we hier sterker uit en namens het hele team van Artisport bedankt voor jullie begrip en geduld!!!

The Coronavirus grips us all. Closing almost all businesses has a big impact on everyone.

We are very dissapointed that we are not able to welcome you at our club for the time being. We realize very well what it means for you to no longer be able to exercise at Artisport. 

Membership

We have received a number of questions regarding compensation of your membership costs for the period of closure, starting the 16th of March until permitted reopening.

Following up to the press release of our prime minister, held on Monday the 23rd of March at 7PM, in which was announced that the current measures are prolonged until the 1st of June, we have decided to put on hold all collection of your membership costs, effective immediately. Your membership will be frozen as from the 23rd of March on. If Artisport receives permission to reopen prior to the 1st of June, we will start collecting your membership fee from that moment on.

As soon as we open again, we will celebrate this with you!!!

  1. You will receive a free two weeks friends voucher and you can win a fantastic scooter in value € 1900,-
  2. In the first week of opening we offer unlimited coffee and tea
  3. 2 weken free participation to group lessons.
  4. Our instructors are at your service for guidance and advice

Update Artisport

Despite this obligatory break, we keep working at Artisport Veldhoven and Meerhoven: both locations are getting a big cleaning.  In Veldhoven we’ve installed new airco’s in the entire fitness area, a

nd downstairs gets a thorough make-over.  Next Wednesday, in Meerhoven, we will start a rebuilding of the 1st floor where the OCA offices used to be.  With this we create an extra 100m2 surface of fitness area.

Online training

To ensure that you can keep working out, we will start this week with home training videos. You can find these on our socials Facebook and Instagram. For further training and/or nutrition advice or other questions, you can always email us, our instructors are at your service!! info@artisport.nl

Together we will come out of this situation stronger, on behalf of the entire Artisport staff, we highly appreciate and thank you for your understanding and patience!!!

Share this post

Scroll naar boven