Corona update: reactie op gesloten tot 1 september

*English version below*

Wij hopen dat het u en uw geliefden goed gaat en dat u nog steeds in goede gezondheid verkeert.

Zoals u hoogstwaarschijnlijk heeft meegekregen heeft de regering besloten ons voorlopig nog geen mogelijkheid tot heropening van de sportclubs te bieden.

Helaas laat dit, zoals in de persconferentie van afgelopen woensdag 6 mei gecommuniceerd, nog tot 1 september op zich wachten.

Natuurlijk is dit niet alleen voor ons een ontzettend grote tegenvaller, maar ook voor u als gewaardeerd, trouw lid van Artisport, moet het een domper zijn uw gebruikelijke sportactiviteiten nog niet te kunnen herpakken.

Toch zijn wij erop gericht al het mogelijke te doen om onze beide vestigingen eerder te kunnen openen, uiteraard rekening houdend met en conform de richtlijnen van het RIVM.

Graag willen we u laten weten dat wij op de achtergrond hard gewerkt hebben aan een plan van aanpak voor een verantwoorde heropening van onze clubs, en wij zijn er dan ook helemaal klaar voor om hier zo snel mogelijk mee te kunnen starten. Vooropgesteld is uiteraard de veiligheid en het welzijn van zowel onze leden als onze medewerkers.

Onder andere hebben wij de veiligheidsmaatregelen binnen onze clubs herzien, de schoonmaakprogramma’s uitgebreid en verbeterd, en er zijn nieuwe huisregels c.q. gebruikersrichtlijnen opgesteld zodat u met een gerust hart terug kunt keren naar een corona-proof Artisport.

Gelukkig kunnen wij u op korte termijn al wel de mogelijkheid bieden om aan outdoor activiteiten deel te nemen. Denkt u hierbij aan de outdoor fitness area in Veldhoven, Bootcamp en personal training buiten de sportschool.

Wij zullen u zo snel mogelijk over de concrete invulling hiervan en het verdere verloop omtrent de heropening van onze clubs informeren.

Blijf ons voor de actuele ontwikkelingen volgen op onze website, Facebook en Instagram.

Wederom dank voor alle steun en de hartverwarmende reacties die wij mogen blijven ontvangen.

Met sportieve groet,


Team Artisport.

*English version*

We hope you and your loved ones are doing well and are still in good health.

As you have probably heard in the news, the government has decided to not yet offer us the possibility to reopen our clubs. Unfortunately, as announced during the press conference last Wednesday the 6th of May, this has been postponed until September 1st.

Of course this is not only a huge disappointment for us, but also for you as a valued, loyal member of Artisport, it must be frustrating not to be able to resume your usual sports activities.

Nevertheless, we are focused on doing everything possible to open both our locations earlier, of course taking into account and in accordance with the guidelines of the RIVM.

We would like to let you know that we have been working hard in the background to come up with a plan of action for a responsible reopening of our clubs. Because of this well-organized preparation, we are now ready to start again as soon as possible. Obviously, the safety and well-being of both our members and our employees is paramount.

Among other things, we have revised the security measures within our clubs, expanded and improved the cleaning programs, and we have drawn up new house rules and user guidelines for you to feel safe to return to a corona-proof Artisport.

Fortunately, we can offer you the opportunity to participate in outdoor activities soon. This includes the outdoor fitness area in Veldhoven, Bootcamp and personal training outside the gym.

We will inform you as soon as possible about the exact details of this and the further progress regarding the reopening of our clubs.

Stay tuned for current developments on our website, Facebook and Instagram.

Thank you again for all the support and heartwarming messages which we continue to receive.

Best regards,

Team Artisport

Share this post

Scroll naar boven

WORD NU LID!

SPORT 4 WEKEN GRATIS!

INCL. GRATIS GOODIEBAG MET HANDDOEK EN BIDON