VEEL GESTELDE VRAGEN

Beste Artisporter,

Hieronder de vragen met antwoorden die betrekking hebben op het activeren van uw lidmaatschap of mocht u er onverhoopt toch voor kiezen uw lidmaatschap te willen beëindigen, dan dient u rekening te houden met het volgende:

  1. De einddatum van uw contract lig binnen de bevriezingsperiode 16-03 tot en met 30-06.

Wij berekenen vanaf 16-03 het aantal dagen dat uw lidmaatschap tot einddatum van uw contractduur bevroren is geweest.  Uw contractduur wordt met dit totaal aantal dagen verlengd. Tevens geldt hierbij hantering van de algemene opzegtermijn van 4 weken.

  • U wilt uw lidmaatschap vóór 1 juli opzeggen maar kunt dit door de corona sluiting niet persoonlijk doen.

I.v.m. de verplichte sluiting van onze beide clubs tot heropening op 1 juli, kunt u met uitzondering tot 7 juni via e-mail uw opzegging aan ons kenbaar maken.  Houdt hier aub rekening mee dat het geheel van de einddatum van uw contract + de bevriezingsperiode naar rato + de geldende opzegtermijn van 4 weken uiterlijk 7 juni dient te eindigen.

  • U wilt uw lidmaatschap bij Artisport na 1 juli opzeggen.

Evenals voor de corona sluiting dient een opzegging altijd persoonlijk gedaan te worden. Samen met een van onze medewerkers vult u op uw club het opzegformulier in en ondertekent deze zodat wij uw opzegging kunnen verwerken.  Houdt u bij opzegging rekening met de juiste einddatum van uw contract + de volledige bevriezingsperiode + de geldende opzegtermijn van 4 weken.

  • U heeft in Maart het lidmaatschap reeds voorruit betaald.

Had  u reeds in Maart lidmaatschapsgeld voorruit betaald dan zult u niet direct worden geïncasseerd.

De betaaldatum zal dan automatisch doorgezet worden naar half juli.

Leden die nog niet vooruitbetaald hadden zullen vrijwel direct meegenomen worden. De omschrijving op de bank zal “herberekening corona periode” heten.

In het geval van vooruitbetaling van uw halfjaarlijks of jaarlijks lidmaatschap, zullen wij de volledige bevriezingsperiode kosteloos aan uw contractduur toevoegen.

De bevriezingsperiode als gevolg van de Corona crisis kan niet gebruikt worden om uw lidmaatschap bij Artisport voortijdig op te zeggen. Artisport beroept zich hierbij op de algemeen geldende voorwaarden, zoals vermeld onder Artikel lid 4.2. Mocht uw vraag er niet tussen staan dan kunt u mailen naar office@artisport.nl

Share this post

Scroll naar boven